Inzage in gegevens in overeenstemming met artikel 15 AVG

U heeft de mogelijkheid te laten bevestigen of wij persoonsgegevens van u verwerken.

Indien dit het geval is, kunt u om een volledige openbaarmaking van uw gegevens verzoeken, inclusief een kopie van de bij ons opgeslagen gegevens van u (zie aanvullende informatie hieronder).

Legitimeer uzelf eerst via uw account, zodat wij kunnen achterhalen of er bij ons persoonsgegevens van u zijn opgeslagen.

Inloggen

Kunt u niet inloggen?

Bent u uw logingegevens (het bij ons geregistreerde e-mailadres) vergeten of bent u geen geregistreerd lid bij Parship? Stuur dan een e-mail aan ons. Onze medewerkers van de klantenservice helpen u graag verder.

Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u deze opnieuw instellen door op de startpagina van Parship op 'Login-gegevens vergeten ' te klikken en de aangegeven stappen te volgen.

Welke informatie ontvang ik?

U ontvangt naast een kopie van uw persoonsgegevens ook informatie overeenkomstig artikel 15 AVG over:

  1. de verwerkingsdoeleinden;
  2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
  3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, vooral bij ontvangers in een derde land of bij internationale organisaties;
  4. indien mogelijk de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om deze periode te bepalen;
  5. dat u het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat u betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist of het recht heeft dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
  6. dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  7. wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
  8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 AVG, bedoelde profilering, en – ten minste in die gevallen – nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.
Error with static Resources!

U bent offline. Controleer uw internetverbinding.

Uw verbinding lijkt traag. We leveren een gedownloade pagina.

Opnieuw proberen