Esther en Paul

Liefde overwint leeftijdsverschil

30.09.2021 Parship Redactie

Madonna en Michael Douglas hebben iets gemeen: de liefde voor een jongere partner. Maar zijn hun relaties hierdoor ook duurzaam? Want aan een groot leeftijdsverschil kleven toch enorme risico’s? Nee hoor, zegt de meerderheid van de mannen in een Parship-enquete. Soms wel, vindt een derde van de vrouwelijke respondenten.

Het leeftijdsverschil tussen Michael Douglas en Catherine Zeta-Jones is maar liefst vijfentwintig jaar. Toch kan dit de pret niet drukken, want het altijd gelukkig ogende stel zette wel mooi twee kinderen op de wereld. En in eigen land, bijv. Heleen van Royen en Bart Meeldijk. Zij schelen 21 jaar. Zijn dit de uitzonderingen die de regel bevestigen? We peilden de mening over de impact van leeftijdsverschil op een relatie. We ontvingen ruim 900 reacties, waarvan 555 man en 349 vrouw.

Jong van geest

Uit de enquête blijkt dat veel Parship-leden . 53% van de mannen tegen 41% van de vrouwen – een leeftijdsverschil van meer dan vijftien jaar geen enkel probleem vinden. Zestien procent van alle ondervraagde mannen is zelfs van mening dat zo’n verschil van leeftijd juist een positief effect sorteert: “De jongste profiteert van de levenswijsheid van de oudste, terwijl die weer jong van geest blijft”. Natuurlijk is het hierbij de vraag in welke rol deze heren zichzelf plaatsen. In de rol van dat jonge jochie die hand in hand gaat met een rijpere dame? Of is het de nog jeugdige geest van het jonge blaadje die zo aantrekkelijk klinkt? In ieder geval is slechts elf procent van de vrouwen eenzelfde positieve mening toegedaan.

Generatiekloof

Iets meer dan een kwart van alle respondenten – 26% van de mannen en 27% van de vrouwen – ziet de leeftijdskwestie als een groot struikelblok. De belangrijkste reden: in zo’n relatie zou er sprake zijn van een generatiekloof waardoor je niet altijd op dezelfde golflengte zit, of erger: je in een totaal andere levensfase belandt: “Ik ben nu 37 en wil vader worden!”. Dat kan voor die 52-jarige partner inderdaad een moeilijk gesprek worden.

Traditioneel

Ondanks de emancipatie van de vrouw is het – op enkele mensen als Heleen van Royen of Madonna na – toch nog vaak de man die de oudste van de twee geliefden is. Dit traditionele patroon zou het verschil in de scores kunnen verklaren op de meer neutrale stelling: ‘Een groot leeftijdsverschil is deels een risico, want ook al geloof ik in ware liefde, op latere leeftijd kan het problemen opleveren’. Bijna eenderde van de vrouwen (32%) – kan zich vinden in deze stelling waaruit toch enige twijfel spreekt, terwijl slechts 22 procent van de mannen deze toekomstige problemen onderkent.

Wiskunde

Al houdt een grote groep vrouwen nog een slag om de arm; voor de meeste respondenten staat leeftijdsverschil een duurzame relatie niet in de weg. Maar hoe groot mag dit verschil dan maximaal zijn? Ofwel: waar ligt de grens? Op internet vonden we een interessante wiskundige formule die dit maximale leeftijdsverschil exact bepaalt. Nog acceptabel is: ½ N + 7, waarbij N de maximale leeftijd van de oudste partner is, en de uitkomst de minimale leeftijd van de jongste. Een man van 32 kan hiermee nog een relatie hebben met een vrouw van 50, want de helft van 50 is 25 + 7 = 32. Catherine Zeta-Jones is echter te jong voor Michael Douglas. Immers: 30 + 7 = 37. Maar ja, de liefde overwint blijkbaar alles, zelfs dit leeftijdsverschil.